Græsetablering Nordsjælland

Se eksempler nedenfor

Her blandes lerjorden med grus efter drænslangen er gravet ned
Det var her nødvendigt med en omlægning af den eksisterende græsplæne. Stiv lerjord forhindrede nemlig regnvandet i at sive ned og græsplanen stod derfor ofte under vand. Der blev gravet dræn ned og jorden blev blandet op med grus. I den nye græsplæne blev der etableret en ø med siddepladser.

Klik på billedet for at se fotoserie.
Her samles mossen op og køres væk
Et tykt moslag dækkede her jorden og måtte fjernes før den egentlige græsetablering kunne gennemføres. For at forhindre mossen i at komme igen, blev jorden gødet og nogle store træer blev kraftigt beskåret.

Klik på billedet for at se fotoserie.
Her er den første grove planering gennemført
Etablering af græsplæner i forbindelse med en større haverenovering.

Klik på billedet for at se fotoserie.
Her opblandes den nye muld med den eksisterende jord
I nogle tilfælde er det som her, nødvendigt at tilføre ny muld. Den nye muld opblandes med den eksisterende og jorden bliver langt lettere at arbejde med i forbindelse med planeringsarbejdet. Samtidig får græsfrøene en god start.

Klik på billedet for at se fotoserie.
Rullegræsset er ankommet og der er taget hul på den første palle
Rullegræs anvendes hvor der ønskes et hurtigt resultat. Forarbejdet er det samme, men plænen kan til gengæld tages i brug allerede 14 dage efter anlæg. Rullegræs kan anvendes til andet end græsplæner, for eksempel hvis der som her, ønskes græs på taget af sommerhuset.

Klik på billedet for at se fotoserie.

Etablering og omlægning af græsplæner udføres

Gratis konsultation med efterfølgende skriftligt tilbud.