Træbeskæring Nordsjælland

Her reguleres trækronen, så træets naturlige form bevares

Her reguleres trækronen, så træets naturlige form bevares