Træfældning Nordsjælland

Her bliver granen taget ned gren for gren (bemærk luftledningene)

Her bliver granen taget ned gren for gren