Træfældning Nordsjælland

Vognmanden læsser grenaffaldet på sin lastbil

Vognmanden læsser grenaffaldet på sin lastbil